19 tháng 9, 2015

Bài 5: !EVAL Lệnh tạo ra giá trị random

Đây là lệnh tạo ra 1 giá trị ngẫu nhiên. Lệnh này làm được khá nhiều việc lấy đơn giản nhất là giúp bạn khó bị nhận diện là robot...

SET !VAR1 EVAL("var min = n; var max = m; var randomNumber = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; randomNumber;")

Lệnh trên tạo ra biến có giá trị ngẫu nhiên từ n đến m. Ví dụ:

SET !VAR1 EVAL("var min = 50; var max = 100; var randomNumber = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; randomNumber;")
TAB T=1
URL=whoer.net
WAIT SECONDS={{!VAR1}}

Truy cập vào trang whoer.net và chờ random từ 50-100 giây

6 nhận xét:

 1. SET randomNumber EVAL("var min=70, max=150; Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);")
  PROMPT randomNumber:_{{randomNumber}}_

  Trả lờiXóa

 2. SET randomNumber EVAL("var min = 50; var max = 100; var randomNumber = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; randomNumber;")

  TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEL FORM=NAME:formular ATTR=NAME:price CONTENT={{randomNumber}}

  Trả lờiXóa
 3. set !var1 {{!extract}}
  SET !CLIPBOARD {{!var1}}
  TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA form=NAME:z~zyusg ATTR=NAME:z~zyusg content={{!clipboard}}
  set !var2 eval("var a={{!var1}};var b={{code:TAG POS=1 TYPE=INPUTd:BUTTON ATTR=ID:cmdQuetlai}};if(a!='#dl_minhhau1_hcm#'); b";)

  mọi người giúp tôi đoạn này với

  Trả lờiXóa
 4. ad cho hỏi random tên vs ngày sinh thì cần dùng câu lệnh nào ạ
  dùng để tạo acc fb ạ

  Trả lờiXóa
 5. mọi người cho hỏi bây giơ muốn viết đoạn code mà.
  (nếu site hiện chữ cashout thì click vào cashout còn không hiện chữ cashout thì click play.)
  thì viết như nào ạ.

  Trả lờiXóa