19 tháng 9, 2015

Danh sách tổng hợp các lệnh imacros

Cac bạn nhấn vào link dẫn đến bài viết để hiểu cặn kẽ hơn về các lệnh nhé

Các lệnh đơn
 1. ADD Bài 1 - Thêm giá trị vào 1 biến
 2. BACK Bài 1 - Lùi lại
 3. CLEAR Bài 1 - Xóa sạch cookie,data trình duyệt
 4. CLICK Bài 1 - Click theo tọa độ X/Y
 5. EVAL Bài 5- Lệnh tạo biến giá trị random
 6. EVENT
 7. EXTRACT
 8. FILEDELETE
 9. FILTER
 10. FRAME
 11. IMAGESEARCH
 12. ONDIALOG
 13. ONDOWNLOAD
 14. ONERRORDIALOG
 15. ONLOGIN
 16. PAUSE
 17. PROMPT - Xuất hiện 1 hộp thoại thông báo hoặc nhập dữ liệu
 18. PROXY - Truy cập trang web thông qua proxy
 19. REFRESH Bài 1 - Làm mới tab hiện tại
 20. SAVEAS Bài 6- lưu một cái gì đó vào máy
 21. SAVEITEM - Lưu 1 tập tin nào đó vào máy
 22. SCREENSHOT
 23. SEARCH Bài 4
 24. SET Bài 1 - Đặt giá trị cho 1 biến nào đó
 25. STOPWATCH
 26. TAB Bài 1 - Quản lí tab
 27. TAG Bài 1 - Thao tác trên trình duyệt như chọn 1 mục nào đó
 28. URL Bài 1 - Truy cập 1 địa chỉ nào đó
 29. VERSION
 30. WAIT Bài 1 - Chờ 1 thời gian trước khi tiếp tục các lệnh tiếp theo. Đơn vị là giây
Các lệnh xây dựng giá trị
 1. !CLIPBOARD - Thao tác với clipboard của máy
 2. !COLn Bài 3
 3. !DATASOURCE Bài 3
 4. !DATASOURCE_COLUMNS Bài 3
 5. !DATASOURCE_LINE Bài 3
 6. !ENCRYPTION
 7. !ERRORIGNORE Bài 2 - Bỏ qua lỗi
 8. !EXTRACT
 9. !EXTRACT_TEST_POPUP
 10. !FILESTOPWATCH
 11. !FILE_PROFILER
 12. !FOLDER_DATASOURCE
 13. !FOLDER_STOPWATCH
 14. !LOOP Bài 1 - Lặp lại
 15. !NOW
 16. !REPLAYSPEED Bài 2
 17. !SINGLESTEP
 18. !STOPWATCHTIME
 19. !TIMEOUT Bài 2
 20. !TIMEOUT_MACRO
 21. !TIMEOUT_PAGE
 22. !TIMEOUT_STEP Bài 2
 23. !URLCURRENT Bài 2 - URL của tab hiện tại
 24. !USERAGENT Bài 2 - Thay đổi Useragent của máy
 25. !VAR0...!VAR9

5 nhận xét:

 1. Mình muốn nhờ bạn làm 1 tool thì liên lạc thế nào b ơi?

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 3. mình muốn đọc datasource của tệp txt có cấu trúc user|password thì làm sao hả bạn

  Trả lờiXóa