12 tháng 11, 2015

Định dạng các kí tự ",\,... trong imacros

Bây giờ mình có 1 ví dụ như là:

Trường hợp 1:
Mình sử dụng lệnh SEARCH tìm một đoạn trên trang web có kí tự "

con"gna"lib

Mình muốn lấy gna trong đoạn trên

Nhưng nếu mình viết như thế này thì nó sẽ không hoạt động chính xác. 

SEARCH SOURCE=REGEXP:"con\"([^""]+)\"lib" EXTRACT=$1

Bởi imacros không thể hiểu được đâu là " bắt đầu và " kết thúc.

Để chạy được bạn cần thêm \ trước các kí tự ",\,..

SEARCH SOURCE=REGEXP:"\"([^""]+)\"" EXTRACT=$1

Trường hợp 2:

Mình có đoạn code trong *.iim và mình muốn chuyển nó qua javascript

Code iim:

SEARCH SOURCE=TXT:"GoogleAnalyticsObject"

và chuyển sang js là:

code="SEARCH SOURCE=TXT:\"GoogleAnalyticsObject\"";
iimPlayCode(code);

Cũng như giải thích ở trường hợp 1

Trường hợp 3:

Ở trường hợp 1 nó chỉ là chạy trên file *.iim mà thôi ! Và bạn muốn chuyển sang *.js. Bạn phải tiếp tục thêm \ vào các kí tự ",\,... kể cả đã được định dạng mới như \\,\",...

code="SEARCH SOURCE=REGEXP:\"con\\"([^\"\"]+)\\"lib\" EXTRACT=$1";
iimPlayCode(code);

1 nhận xét:

  1. viết ngốc vcđ, lệnh search từ iim chuyển sang js có ý nghĩa j đâu, căn bản các biên lưu trong code iim khi chạy xong thì trên js nó không ghi nhận sự biến đổi của các biến đó, với lại viết sai từa lưa đoạn code chuyển sang js, nên tesr trước khi đăng bạn ạ

    Trả lờiXóa